Villa Z-1

Type

Wangshan Resort – Villa

Location

Suzhou, China

Appointment

2013

Area

1180m2

Client

Wu Zhong Group

Engineer

Zhongyuan Construction Co